ต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณทิต

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณทิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่1 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]2345678NextLast v
FirstPrev[1]2345678NextLast v
Share This Post: